ВЕТЕРАН ОТ ЦСКА ВДИГНА ХРАМ

"24 часа"

26.09.2011 г.

 

Уникален храм, какъвто няма в Европа, построи бив­шият футболист на ЦСКА Тодор Симов в тетевенско­то село Дивчовото.
 
Вчера църквата "Свети Георги" бе осветена от ловчанския владика Гавриил. С праз­нична литургия мощи на па­трона светец бяха положе­ни в амвона. Симов е бил съотборник на Пенев, Же­ков, Гаганелов и Якимов от 1968 до 1980 г. Военен пенсионер е, понастоящем раз­вива строителен бизнес.
 

"В Дивчовото никога не е имало храм. Преди 11 годи­ни дадох обет, че ще по­строя", казва 62-годишният Симов. Признава, че е рев­ностен християнин, а и 170-те жители на селото имали нужда от дом Господен, къ­дето да се помолят. Семей­ството му живее в столица­та, в планината има вила. Влагайки лични средства, той изградил църквата за година. Не желае да каже колко му е струвало, тъй ка­то богоугодните дела не се измервали в пари. Иконописите са дело на Здравко Каменаров и неговия екип.