Разрешение за ползване Sunlight "В" и "Г"

28.06.2013 год. получихме Разрешение за ползване за секция В и Г на сграда Sunlight.