Разрешение за ползване Sunlight "А"

14.12.2011 год. получихме Разрешение за ползване за секция А на сграда Sunlight.