Блок 1 Парадайс Хоум Акт 16

На 05.05.2016 год. се проведе успешно комисия за Акт 16 на Блок 1 от комплекс Парадайс Хуом. 

Очакваме Разрешение за ползване!